Ребенка направили на ЦПМПК 17.02.2020

Ребенка направили на ЦПМПК.